موفقیت تیم دانشجویی دانشکده ریاضی، کسب رتبه پنجم و مجوز شرکت در مسابقات جهانی
.
تاریخ:
1403/02/19
تعداد بازدید:
172
منبع: