حلقه های s-نوتری
1400/12/14 دانشجو: رویا امیری ، استاد راهنما: دکتر نیک مهر
----------------------------------------------------------------------
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: شنبه 1400/12/14 ساعت 11:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
حلقه های s-نوتری
 
   نام دانشجو: رویا امیری
   استاد راهنمای اول: دکتر محمدجواد نیک مهر
   استاد راهنمای دوم: دکتر کمال عقیق
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر شعبان قلندرزاده
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر احمد موسوی
 
   چکیده فارسی
 
فرض کنیمR یک حلقهی جا به جایی و یکدار باشد که 0 ≠R 1. فرض کنیدS یک مجموعه ضربی بسته در حلقهR باشد.گوییمR حلقه یS -نوتری است هرگاه برای هر ایده آلI ازR یک عنصرs ∈ S و ایده آل متناهی مولدJ ازR موجود باشدکهsI زیرمجموعه یJ وJ زیرمجموعه یI باشد. با این تعریف نتایج شناخته شده مختلف را به حالتS -نوتری تعمیم دادهمی شود. از جمله، ثابت می شود که اگرR حلقه یS -نوتری باشد، آنگاه [[R[[X حلقه یS -نوتری است. به علاوه ثابت می شودکه برای هرs ∈ S به طوری کهS مجموعه عناصر مقسوم علیه صفرR است، داریم ∅ ≠n≥1 snR ∩ S ∩.
 
 
تاریخ:
1400/12/05
تعداد بازدید:
1057
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
كد امنيت