کسب رتبه برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کسب رتبه برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور 1399-1400

کسب رتبه برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور 1399-1400

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) از رتبه بندی 110 دانشگاه کشور توسط این موسسه و معرفی برترین دانشگاه های ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: رتبه بندی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت. نتایج این ارزیابی در جلسه 958 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز یکشنبه 15 آبان 1401 تأیید و مصوب شد که رتبه مطلق هر دانشگاه اعلام شود.

فاضل زاده گفت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 6 حوزه آموزش (با وزن 30 درصد)، پژوهش (با وزن 25 درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن 20 درصد)، بین المللی سازی (با وزن 10 درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن 10 درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن 5 درصد) است.

وی افزود: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می‌شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود، جدول زیر بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده است:

معیارها

معیارهای کلی رتبه بندی

وزن

A

آموزش

30 درصد

B

پژوهش

25 درصد

C

فناوری و نوآوری

20 درصد

D

بین المللی سازی

10 درصد

E

اثرگذاری اقتصادی

10 درصد

F

خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات

5 درصد

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است: اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی ISC است، خود اظهاری دانشگاه‌ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه‌ها به دست می‌آید و نیز برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان‌های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می‌شود.

وی گفت: در رتبه بندی سال 1400-1399، مجموعاً تعداد 110 دانشگاه حضور داشتند که اطلاعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و براساس مأموریت، هر یک دسته بندی شده و مورد رتبه بندی قرار گرفته اند

نتیایج رتبه بندی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه بندی ملی دانشگاه ها (ISC) در بازه 1400-99 به شرح زیر اعلام گردید:
کسب رتبه 5 بین 25  دانشگاه صنعتی
کسب رتبه 13 بین 99 دانشگاه جامع و صنعتی
 
تاریخ:
1401/09/02
تعداد بازدید:
5261
منبع: