ارسال صفحه به ديگران
عنوان
روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی
آدرس پست الكترونيكي شما
آدرس پست الكترونيكي گيرنده
توضيحات