ارسال صفحه به ديگران
عنوان
یک کلاس متناهی از چند جمله ای های q -متعامد با توزیع گامای معکوس
آدرس پست الكترونيكي شما
آدرس پست الكترونيكي گيرنده
توضيحات