ارسال صفحه به ديگران
عنوان
معادله دیفرانسیل تابعی با تأخیر بی نهایت در فضایی از توابع کراندار نمایی و پیوسته یکنواخت
آدرس پست الكترونيكي شما
آدرس پست الكترونيكي گيرنده
توضيحات