تماس با ما

نشاني دانشكده:

سايت 1 :   خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه كاويان - پرديس علوم

 تلفن : 22853884      دورنگار : 22853650  ،  22853884      كد پستي : 49611-15418

 
 

سايت 2 :  انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد

تلفن :  77125254      دورنگار : 77125291      صندوق پستي : 3381-16765      كد پستي : 83911-16569

 

نقشه دسترسي دانشكده:
 

(سايت 1)
 
 
 
 
(سايت 2)
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/14
تعداد بازدید:
8776
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.