دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 

 آئين نامه­ و فرم ­هاي ارتقاء

 بخشنامه مربوط به ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي      
 فرم هاي مربوط به ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي        
 
 
 
 آئين نامه­ و فرم ­هاي تبديل وضعيت
 كاربرگ هاي تبديل وضعيت
 جدول حداقل امتيازات لازم
 
1395/11/23 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.