دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۵/۱۲/۲
English
 
مديران گروههاي آموزشي
 
 
مدير گروه رياضي محض
دكتر مليحه حسيني
تلفن:(داخلي402)77125254
 
 
 
 
 
 
مدير گروه رياضي كاربردي
دكترعظيم امين عطايي
تلفن:(داخلي408)77125254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدير گروه علوم كامپيوتر و آمار
دكتر عبدالرضا سياره
تلفن:(413)77125254
 
 
 
 
            
 
رئيس دانشكده

                          

مسئول دفتر:خانم اميريان  
 تلفن:77125070
 
 
 
معاونين دانشكده
 
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
تلفن:(داخلي312)77125254
 
 
 
معاون پژوهشي و فناوري
تلفن:(داخلي301)77125254
 
 
 
 
معاون اداري و مالي
دكتر شعبان قلندرزاده
تلفن:(داخلي111)77125254
 
 
 
 
 
 
1395/08/15 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.