دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 
 
 
 
 رياست دانشكده
  دكتر كوروش نوروزي
 تلفن :  77125070 مسئول دفتر: خانم اميريان
 
 
 
 معاونين دانشكده
    معاون اداري و مالي       معاون پژوهشي و فناوري       معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي   
 دكتر شعبان قلندرزاده دكتر محمد مسجد جامعي دكتر ابراهيم قرباني
تلفن : 77125254 (داخلي 111) تلفن : 77125254 (داخلي 209)
 تلفن : 77125254 (داخلي 205)
 
 
 
 مديران گروه هاي آموزشي
    مدير گروه علوم كامپيوتر و آمار       مدير گروه رياضي كاربردي       مدير گروه رياضي محض   
 دكتر عبدالرضا سياره دكترعظيم امين عطائي دكتر مليحه حسيني
تلفن : 77125254 (داخلي 309 )تلفن : 77125254 (داخلي 408 ) 
تلفن : 77125254 (داخلي 137 )
 
  
1395/12/04 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.