فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 77 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
وضعيت تاييد الكترونيكي مدارك بارگذاري شده و پيغام هاي مربوط به نقص مدارك خود را در كدام قسمت مي توانم مشاهده نمايم؟ 1398/06/30
پس از تكميل پذيرش غير حضوري چگونه نقص مدارك خود را برطرف و مدارك جديد را بارگذاري نمايم؟ 1398/06/30
نقص مدارك در سيستم گلستان چگونه بر طرف خواهد شد؟ 1398/04/26
در مورد خوابگاه و وام دانشجويي و فرم هاي سلامت جسم و روان از چه مرجعي مي توانم اطلاعات كسب كنم ؟ 1398/04/26
در صورتي كه معدل اعلام شده به سازمان سنجش با معدل واقعي مغايرت داشته باشد چه اتفاقي مي افتد؟ 1398/04/26
در صورتي كه تا 31 شهريور ماه سال جاري فارغ التحصيل نشوم چه مشكلي پيش خواهد آمد؟ 1398/04/26
در صورتي كه پس از ثبت نام قصد انصراف از تحصيل داشته باشيم شهريه پرداختي چگونه مسترد مي شود؟ 1398/04/26
در صورتي كه اصل شناسنامه يا كارت ملي يا كارت پايان خدمت مفقود شده باشد چه كار كنيم؟ 1398/04/26
در ثبت نام محدوديت حجم و اندازه عكس براي بارگذاري چيست؟ 1398/04/26
تكميل فرم صلاحيت عمومي براي چه كساني الزامي است و چگونه بايد انجام شود؟ 1398/04/26
تأييديه تحصيل چيست و چگونه آن را به دانشگاه ارائه كنم؟ 1398/04/26
پس از مراجعه به دانشكده و پذيرش حضوري نميتوانم وارد سيستم گلستان شوم.علت چيست؟ 1398/04/26
پذيرفته شده شاغل هستم .آيا در زمان ثبت نام نياز به ارائه موافقت نامه از محل كار دارم؟ 1398/04/26
براي ثبت نام حضوري به چه آدرسي بايد مراجعه كنيم؟ 1398/04/26
اينجانب قادر به مشاهده و چاپ گواهي پذيرش غيرحضوري نيستم. شهريه و هزينه خدمات جانبي نيز پرداخت شده است.علت چيست؟ 1398/04/26
آيا بعد از ثبت اطلاعات ثبت نام، ويرايش اطلاعات ممكن است؟ 1398/04/26
آيا امكان انتقال و تغيير رشته در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري وجود دارد؟ 1398/04/26
ورودي جديد هستم،روز مراجعه به دانشكده چه مداركي لازم است همراه داشته باشم؟ 1398/04/23
نحوه درخواست و پيگيري مراحل خروج از كشور دانشجويان مشمول خدمت سربازي براي سفرهاي زيارتي، سياحتي و علمي چگونه است؟ 1398/04/23
نحوه انتخاب واحد به چه صورت است؟ 1398/04/23
ميزان شهريه در ترم هاي مازاد بر سنوات مجاز بر چه اساسي تعيين مي شود؟ 1398/04/23
مراحل و مدارك لازم براي صدور كارت المثني چيست؟ 1398/04/23
عواقب عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر چيست و آيا مي توان در خارج از زمان مقرر انتخاب واحد نمود؟ 1398/04/23
در صورتي كه اشتباهاً مقطع كارشناسي را ناپيوسته اعلام كرده باشيم چه بايد كرد؟ 1398/04/23
در صورت موافقت مراجع ذي صلاح دانشگاه با ادامه تحصيل در خارج از زمان مجاز بهره مندي از معافيت تحصيلي چه بايد كرد؟ 1398/04/23
در صورت تغيير در مشخصات شناسنامه اي، اين تغيير را چگونه و به كجا اعلام نمايم؟ 1398/04/23
در صورت انصراف از ادامه تحصيل در خواست خود را به كجا ارائه نمايم؟ آيا انصراف از تحصيل جريمه نقدي به همراه خواهد داشت؟ 1398/04/23
در صورت اخذ مرخصي در يك نيمسال آيا امكان صدور گواهي اشتغال به تحصيل در آن نيمسال وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از كجا اقدام نمايم؟ 1398/04/23
دانشجوي سال آخر كارشناسي هستم. در قسمت نظام وظيفه چه مدركي بارگذاري كنم؟ 1398/04/23
چگونه از تأييد مدارك الكترونيكي خود مطلع شوم؟ 1398/04/23
جزييات مقررات آموزشي چگونه است؟ 1398/04/23
تعرفه هزينه تحصيل پذيرفته شدگان در دوره هاي دكتري تخصصي از طريق تبديل بورس خارج به داخل و مربيان دانشگاه ها (از طريق آيين نامه ارتقاء مربيان) و ... چقدر مي باشد؟ 1398/04/23
تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان شاهد و ايثارگر چگونه است؟ 1398/04/23
پذيرفته شده غير ايراني هستم. در قسمت شناسنامه و كارت ملي چه مدركي بارگذاري كنم؟ 1398/04/23
پذيرفته شدگان دوره هاي دكتري تخصصي(با آزمون و بدون آزمون) تا چه زماني براي تحويل مدرك زبان انگليسي معتبر دانشگاه فرصت دارند؟ 1398/04/23
براي چاپ گواهي ثبت نام غير حضوري دانشجو از سيستم گلستان چه مراحلي بايد انجام داد؟ 1398/04/23
براي پذيرفته‌شدگان رتبه اولي چه مداركي لازم است؟ 1398/04/23
براي ارائه اشتغال به تحصيل و يا ريزنمرات به موسسات و سازمان هاي مختلف به كجا مراجعه نمايم؟ 1398/04/23
از چه تاريخي مي‌توان گواهي اشتغال به تحصيل را دريافت نمود؟ 1398/04/23
از چه تاريخي مي‌توان كارت دانشجويي را دريافت كرد؟ 1398/04/23
آيا مدت زمان معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه در صورت اخذ مرخصي بدون احتساب در سنوات افزوده خواهد شد؟ 1398/04/23
آيا در زمان تحصيل امكان دريافت ريزنمرات رسمي وجود دارد؟ در صورت امكان داشتن چگونه اقدام نمايم؟ 1398/04/23
آيا امكان مهمان شدن در دانشگاه هاي ديگر به صورت ترمي وجود دارد؟ 1398/04/23
آيا امكان پذيرش مستقيم مربيان دانشگاه ها در دوره هاي دكتري تخصصي بدون شركت در آزمون ورودي مقدور هست ؟ 1398/04/23
محل تشكيل كلاس ها كجا است؟ 1398/04/23
هنوز فارغ‌التحصيل نشده‌ام ، دانشگاه مبدا فرم مدرك كارشناسي و معدل را صادر نمي‌كند آيا بدون آن مي‌ توان ثبت‌نام نمود؟ 1398/04/22
نحوه درخواست و پيگيري مراحل خروج از كشور دانشجويان مشمول خدمت سربازي براي سفرهاي زيارتي، سياحتي و علمي چگونه است؟ 1398/04/22
ميزان شهريه در ترم هاي مازاد بر سنوات مجاز بر چه اساسي تعيين مي شود؟ 1398/04/22
مشكل ورود به گلستان دارم .براي رفع اين مشكل چه كنم؟ 1398/04/22
مراحل و مدارك لازم براي صدور كارت المثني چيست؟ 1398/04/22
مدت كمي از خدمت سربازي‌ام مانده و دانشگاه قبول شده‌ام آيا مي‌شود همزمان با تحصيل خدمت سربازي‌ام را انجام دهم؟ 1398/04/22
مدارك و فرم هاي مقطع قبل كه براي ثبت نام ضروري است كدامند؟ 1398/04/22
گواهي اشتغال به تحصيل را چگونه و از كجا دريافت كنم؟ 1398/04/22
گواهي اشتغال به تحصيل را چگونه و از كجا دريافت كنم؟ 1398/04/22
كارمند رسمي آموزش و پرورش هستم زماني‌كه براي گرفتن گواهي نامه موقت كارشناسي‌ام به دانشگاه مراجعه كردم، گفتند كه گواهي نامه موقت كارشناسي من را به اداره آموزش و پرورش محل خدمتم ارسال كرده‌اند و از دادن آن مدرك و حتي تصوير آن امتناع مي‌كنند. اداره آموزش و پرورش نيز مي‌گويد چون تعهد خدمت دارم به من اين مدرك را نمي‌دهد؛ براي ثبت‌نام غير حضوري بايد چه كار كنم؟ 1398/04/22
فرم مدرك كارشناسي و معدل بايستي توسط كدام مرجع تاييد شود؟ 1398/04/22
عواقب عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر چيست و آيا مي توان در خارج از زمان مقرر انتخاب واحد نمود؟ 1398/04/22
سرباز نخبه هستم و در دانشگاه پذيرفته شده‌ام چه مدركي براي وضعيت نظام وظيفه ارائه كنم؟ 1398/04/22
ريز نمرات را مي‌توان به جاي فرم مدرك كارشناسي و معدل ارسال نمود؟ 1398/04/22
در صورت موافقت مراجع ذي صلاح دانشگاه با ادامه تحصيل در خارج از زمان مجاز بهره مندي از معافيت تحصيلي چه بايد كرد؟ 1398/04/22
در صورت تغيير در مشخصات شناسنامه اي، اين تغيير را چگونه و به كجا اعلام نمايم؟ 1398/04/22
در صورت انصراف از ادامه تحصيل در خواست خود را به كجا ارائه نمايم؟ آيا انصراف از تحصيل جريمه نقدي به همراه خواهد داشت؟ 1398/04/22
در صورت اخذ مرخصي در يك نيمسال آيا امكان صدور گواهي اشتغال به تحصيل در آن نيمسال وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از كجا اقدام نمايم؟ 1398/04/22
در حين خدمت سربازي هستم و در دانشگاه پذيرفته شدم. براي مراحل ترخيص از خدمت و ادامه تحصيل چه زماني بايد براي ترخيص اقدام كنم؟ 1398/04/22
دانشجويي هستم كه به طور پيوسته تحصيل كرده‌ام و از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنم، وضعيت نظام وظيفه‌ام در سيستم چگونه مي‌شود؟ 1398/04/22
خدمت سربازي‌ام به اتمام رسيده ولي هنوز كارت پايان خدمت خود را دريافت نكرده‌ام. چه مدركي جهت روشن شدن وضعيت نظام وظيفه ارائه دهم؟ 1398/04/22
چگونه و با چه شناسه كاربري و گذر واژه‌اي وارد گلستان شوم؟ 1398/04/22
پذيرفته شده غير ايراني هستم و كد ملي ندارم. براي ورود به سيستم گلستان جهت ثبت نام الكترونيكي چه كلمه و رمز عبوري بايد وارد كنم؟ 1398/04/22
پذيرفته شده جديد هستم و كارمند رسمي وزارت دفاع،آيا لازم است كارت پرسنلي را اسكن كنم؟ 1398/04/22
براي دريافت ريزنمرات رسمي در زمان تحصيل چگونه اقدام نمايم؟ 1398/04/22
براي ارائه اشتغال به تحصيل و يا ريزنمرات به موسسات و سازمان هاي مختلف به كجا مراجعه نمايم؟ 1398/04/22
آيا مدت زمان معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه در صورت اخذ مرخصي بدون احتساب در سنوات افزوده خواهد شد؟ 1398/04/22
آيا سربازان ترخيصي نيازي به درخواست معافيت تحصيلي و مراجعه به پليس10+ دارند؟ 1398/04/22
آيا پس از تاييد مدارك ارسالي توسط دانشگاه، امكان تغييرعكس ارسالي وجود دارد؟ 1398/04/22
آيا براي درخواست معافيت تحصيلي از ناجا خود دانشگاه اقدام مي‌كند؟ 1398/04/22
آيا بايد مدرك كارداني را علاوه بر كارشناسي بفرستم؟ 1398/04/22
آيا امكان مهمان شدن در دانشگاه هاي ديگر به صورت ترمي وجود دارد؟ 1398/04/22
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.