آیین نامه ها و فرم ها

آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی حوزه پژوهشی دانشکده
   شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیأت علمی دانشگاه
    فرم ارزیابی و نظارت پروژه های پژوهشی دانشگاه
   فرم پیشنهاد اولیه طرح جامع پژوهشی پنج ساله اعضای هیأت علمی
   فرم درخواست تسویه حساب همایش خارج از کشور اعضای هیأت علمی
   فرم تسویه حساب دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
   فرم تقاضای اعضای هیأت علمی برای شرکت در دوره فرصت مطالعاتی
   شیوه نامه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی به اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام به همراه فرم پرداخت هزینه
   شیوه نامه اجرایی فرم دریافت کمک هزینه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس های داخلی و خارجی 
   آئین نامه برگزاری همایش های علمی به همراه فرم درخواست برگزاری
   دستورالعمل حمایتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در همایش های خارج کشور به همراه فرم درخواست شرکت در همایش
   هزینه های قابل استناد مربوط به ردیف تجهیزات وسایر هزینه های پژوهشی قرارداد اعتبار پژوهشی -گرنت
   آیین نامه و شیوه نامه پرداخت تشویقی به اعضای هیات علمی نویسندگان مقالات ISI با ضریب تاثیر بالا
   فرم کاربرگ های های تبدیل وضعیت و جداول ارتقا اعضای هیات علمی
   آیین‌نامه و شیوه‌نامه مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
   دستورالعمل و شیوه نامه فرصت مطالعاتی مصوب وزارت علوم
   آئین نامه  تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) 
   فرم پرداخت هزینه های پژوهشی قابل استناد قراردادهای اعتبار ویژه پژوهشی
   آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه + فرم انتخاب پژوهشگر برتر
   آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر + فرم معرفی دانشجو
   آئین نامه پشتیبانی و تقویت قطب های علمی دانشگاه - مصوبه 93/4/24
   آئین نامه تأسیس آزمایشگاه پژوهشی - مصوبه 93/1/19
   شیوه نامه حمایت ا ز اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت شرکت در همایش های خارج از کشور
   آئین نامه و شیوه نامه های انتشارات دانشگاه به همراه الحاقیه آئین نامه (دستورالعمل صفحه آرایی)
   شیوه نامه اجرایی انتشار نشریات علمی در دانشگاه
   فهرست نشریات معتبرخارجی وزارت عتف 
   فهرست نشریات معتبر داخلی وزارت عتف 
   فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت عتف
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/19
تعداد بازدید:
5523